Beloningsbeleid medewerkers Op-Heij Verzekeringsgroep BV

De wetgever hecht belang aan een beheerst beloningsbeleid bij financiële ondernemingen. Het beleid dient erop te zijn gericht om de risico's op onzorgvuldige behandeling van consumenten door de financiële onderneming tegen te gaan. Wij onderschrijven het belang van dit beleid en voeren jaarlijks een risicoanalyse uit om na te gaan of ons salarisbeleid tot genoemd onzorgvuldig handelen aanleiding geeft of kan geven.

De beloning van onze binnendienstmedewerkers bestaat uit een - marktconform - vast salaris. Beoordeling vindt plaats op basis van integer, solide en klantgericht handelen. De beloning van buitendienstmedewerkers kan voor een deel variabel zijn. Intern vindt een kwalitatieve controle plaats van de afgesloten verzekeringsovereenkomsten, zodat de kans op onzorgvuldig handelen nihil is.

De mensen van dit kantoor verklaren zich in hun dagelijks handelen te laten leiden door de volgende uitgangspunten:

  • Onze adviezen passen naar onze eer en geweten het best bij uw wensen en omstandigheden.
  • In onze adviezen houden wij rekening met uw belangen op langere termijn voor zover wij hiermee bekend zijn of deze kunnen veronderstellen.
  • Wij werken niet mee aan constructies die naar ons oordeel in strijd zijn met uw belangen. Ook niet als ons hierom wordt verzocht en als wij juridisch worden gevrijwaard voor de eventuele gevolgen.
  • Een voorbeeld van een dergelijke constructie is een hypotheek of – transactie waarbij in redelijkheid kan worden aangenomen dat onze cliënt in financiële problemen zal komen.
  • Al uw gegevens behandelen wij strikt vertrouwelijk. Deze gegevens worden door ons alleen gebruikt wanneer dit past in de behartiging van uw belangen.
  • Wij zullen nooit bewust verkeerde informatie verstrekken aan verzekeringsmaatschappijen of andere financiële instellingen met betrekking tot het aangaan van een verzekering, tijdens de looptijd ervan of als er een beroep op de verzekering wordt gedaan.
  • Wij zijn ons er van bewust dat wij een vertrouwensfunctie innemen en dat schending van dit vertrouwen het aanzien van ons kantoor en van de gehele financiële dienstverlening kan schaden.

Stel ons gerust uw vraag