Verzuim vanwege arbeidsconflict. Is ontslag dan mogelijk?

Stel: een werknemer functioneert niet goed. U kaart dit aan, maar hij is het niet met u eens en meldt zich daarom ziek. Eigenlijk wilt u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Maar tijdens ziekteverzuim geldt een wettelijk opzegverbod. Een werknemer kan dan niet worden ontslagen. Of toch wel? 

Meningsverschil met twee mensen die op verschillende standpunten boos worden.
Nieuws
Datum: 15-02-2021

Het wettelijk opzegverbod tijdens verzuim geldt niet altijd. U kunt een werknemer onder voorwaarden in de verzuimperiode toch ontslaan wegens disfunctioneren. Wat zijn die voorwaarden? Om te beginnen mag het disfunctioneren niet voortkomen uit ziekte. Belangrijk dus dat de werknemer verzuimt vanwege het arbeidsconflict en niet omdat hij door stress een burn out heeft gekregen.  

Ook mag het disfunctioneren niet ontstaan zijn omdat u als werkgever onvoldoende heeft gezorgd voor scholing of goede arbeidsomstandigheden. En het moet niet mogelijk zijn om de werknemer binnen de organisatie te herplaatsen.  

Verbetertraject 

Voordat u iemand ontslaat die niet goed functioneert, moet u hem in voldoende mate in staat stellen zijn functioneren te verbeteren. Het maakt niet uit of hij zich ziek gemeld heeft wegens het conflict of gewoon aan het werk is. U stelt daarvoor een verbetertraject op. Dat kan lastig zijn als er met de medewerker een conflict bestaat over het disfunctioneren. Het verbetertraject moet er niet toe leiden dat het conflict groter wordt. Een onjuiste aanpak kan leiden tot onzekerheid, angst en wantrouwen bij de werknemer. Dan bent u alleen maar verder van huis. 

Juiste aanpak 

Let er daarom op dat het verbetertraject de werknemer echt in de gelegenheid stelt om zijn functioneren te verbeteren. Het plan moet helder voor hem zijn en hij moet er vertrouwen in hebben. Duidelijke, realistische en meetbare doelen stellen is daarbij heel belangrijk. Ook is het soms beter om een externe coach aan te trekken, met name als de werknemer zijn leidinggevende of P&O niet als een onafhankelijke partij ziet. Leidt het traject niet tot verbetering? Dan komt de mogelijkheid van een ontslag dichterbij. 

Ontslag wegens arbeidsconflict 

Wilt u de werknemer niet ontslaan wegens disfunctioneren, maar vanwege het arbeidsconflict? Dan moet u kunnen bewijzen dat de arbeidsrelatie verstoord is. Daarvoor moet u bewijslast verzamelen bijvoorbeeld in de vorm van e-mails, videobeelden, verslagen van functioneringsgesprekken of klachten van klanten en collega’s. Daaruit moet blijken dat het arbeidsconflict niet op te lossen is en dat uw werknemer echt geen toekomst meer heeft binnen uw bedrijf. Zonder bewijs kan de kantonrechter uw ontslagaanvraag afwijzen. 

Rechtsbijstand 

Arbeidsconflicten, verzuim en ontslag. Het kan uitlopen op een juridisch steekspel. Zorg er daarom voor dat u kunt rekenen op rechtsbijstand. Neem contact op met ons kantoor om te bespreken wat een rechtsbijstandverzekering voor u kan betekenen. 

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.