Schade veroorzaakt voor ingangsdatum avb. Wat nu?

Met uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (avb) dekt u het risico af dat u een vergoeding moet betalen voor letsel of schade die u als ondernemer bij een ander veroorzaakt heeft. Maar hoe zit dat als die schade veroorzaakt is of geclaimd wordt buiten de verzekeringsperiode? 

Vele handen wijzen op schuldig man en nemen hem kwalijk
Nieuws
Datum: 04-03-2021

Uw avb is geldig vanaf de dag van afsluiten tot de dag van opzeggen. Maar het kan gebeuren dat u tijdens de verzekeringsperiode aansprakelijk gesteld wordt, terwijl de schade ontstaan is door activiteiten van vóór de afsluitdatum. Dat wordt het zogenaamde inloop- of voorlooprisico genoemd. Doorgaans is dat mee te verzekeren op uw avb. Op de polis wordt dan een datum vermeld die de verzekering actief maakt voor de ingangsdatum.  

Productaansprakelijkheid 

Het verzekeren van het voorrisico is belangrijk als u aansprakelijk gesteld kunt worden voor productschade en voor letselschade. Maar hoe lang bestaat er dan een voorrisico? De maximale vorderingstermijn voor schade door een product is 3 jaar voor groothandel en detailhandel. Voor producenten is dat 10 jaar.  

Aansprakelijk voor letselschade 

Een hoger risico op letselschade is er met name in de zorg-, bouw- en industriesector. Voor welke periode de dekking moet gelden, hangt onder meer af van de verjarings- en vorderingstermijnen. De relatieve verjaringstermijn voor letselschadeclaims is doorgaans 5 jaar. Na twintig jaar is het niet meer mogelijk om een letselschadeclaim in te dienen. Hoewel dat niet altijd geldt voor asbestziekten en dergelijke. 

Hoe verzekert u zich? 

Sommige verzekeringsmaatschappijen hebben het voorrisico standaard meeverzekerd, bij andere is dat apart. De geldigheidsduur kan bovendien worden beperkt of uitgesloten. Het is belangrijk om hierin de goede afweging te maken. Wij adviseren u daarom graag over wat voor u relevant is. 

Uitlooprisico  

Stel u staakt de bedrijfsactiviteiten of beëindigt een bv binnen een holding. U zegt uw avb op, maar dan komt er ineens een schadeclaim binnen voor een schade die nog ontstaan is binnen de geldigheidsduur van de verzekering. Dan is er sprake van een uitlooprisico. Dit risico kunt u tegen een eenmalige extra premie meeverzekeren bij beëindiging van de verzekering.  

Overstappen 

Het kan ook zijn dat u overstapt naar een andere verzekeraar. Als de nieuwe avb bepaalde ziektes uitsluit, zoals legionella, OPS of asbestziekten, terwijl de oude verzekering daar wel een dekking voor had, kunt u het uitlooprisico meeverzekeren. Dat geldt ook voor productaansprakelijkheid of een hoger risico op letselschade zoals in de zorg-, bouw en industriesector. 

Gesprek over aansprakelijkheid 

Als ondernemer kunt u met verschillende vormen van aansprakelijkheid te maken krijgen, zoals bedrijfsaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, milieuaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid. Neem contact op met ons om daarover in gesprek te gaan. Wij analyseren uw risico’s, checken uw bestaande polissen, adviseren u over verbeteringen en hebben oog voor het inloop- en uitlooprisico. 

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.