Schade behandeling

Wat te doen als er iets gebeurt?

Schade komt altijd ongelegen en vaak is snel handelen een eerste vereiste. Bovendien is elke situatie weer anders. In een dergelijke situatie heeft u op zo'n vervelend moment een steuntje in de rug nodig.

Hieronder staat wat u moet doen en wat u van ons en de verzekeraar mag verwachten.

Uit deze informatie kunt u géén rechten ontlenen. Wij verwijzen u hiervoor naar de polis(sen) en de voorwaarden.

Spoedeisende situatie!

Bel in een alarmsituatie bijvoorbeeld bij brand, ongeval of geweldpleging altijd direct het alarmnummer 112. Hierop zijn politie, brandweer en ambulance aangesloten. Uw eigen veiligheid staat immers voorop! Waarschuw als u (vermoedt dat u) met criminaliteit wordt geconfronteerd altijd de politie. Zorg ervoor dat u een schriftelijk bewijs van aangifte krijgt.

Melding van de schade.

Meld een schade zo snel mogelijk telefonisch dan wel schriftelijk aan ons. Op basis van deze eerste melding kunnen wij meteen een expert inschakelen of u verwijzen naar een bij de verzekeraar aangesloten herstelbedrijf.

Vervolgens dient u een schade aangifteformulier in te vullen en deze samen met aanvullende bescheiden naar ons terug te zenden.

Schade aangifte formulieren kunt ook downloaden of telefonisch bij ons aanvragen.

Aanrijding

Blijf na aanrijding of ongeval met uw voertuig altijd kalm en vriendelijk ook al bent u erg geschrokken.

Doe nooit uitspraak over schuld.

Vul wel direct na de aanrijding samen met de tegenpartij(en) het Europees SchadeFormulier in. Dit formulier wordt internationaal gebruikt en is van groot belang voor de boordeling van de schade. Schakel de politie in, zeker als het gaat om een ingewikkelde situatie.

Als u niet meer verder kunt rijden door de schade aan uw voertuig dan kunt u contact opnemen met de hulpdienst vermeld op uw groenekaart. Zij verzorgt het afslepen van uw voertuig en zal afhankelijk van de dekking u behulpzaam zijn met het vervoer van de inzittende en bagage naar de eindbestemming.

Onbekende dader

Het Waarborgfonds Motorverkeer is een instantie die in het leven is geroepen door de gezamenlijke motorvoertuig-verzekeraars in Nederland.

U kunt op dit fonds een beroep doen indien:

 • De schade aan uw voertuig aantoonbaar is veroorzaakt door een ander motorvoertuig.
 • De wederpartij onbekend of onverzekerd is.
 • U er alles aan heeft gedaan om te achterhalen wie de wederpartij is (bijv. direct politie aangifte doen).
 • Er getuigen zijn die op z’n minst gezien hebben dat het voertuig onbeschadigd is achtergelaten.
 • De schade is ontstaan binnen Nederland.

Als u aan deze voorwaarden voldoet dan kan het Waarborgfonds Motorverkeer de schade vergoeden onder aftrek van een eigen risico van € 250,-.

Bekijk ook de interactieve video van het Waarborgfonds. Video

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is vaak een moeilijk begrip. Twee partijen hebben vaak elk de neiging het eigen gelijk te zien. Dat geldt als u iemand aansprakelijk wilt stellen. Het geldt ook als iemand u aansprakelijk stelt als hij of zij schade heeft geleden als gevolg van een (onzorgvuldige) handeling van u of uw gezinsleden.

Doet zich zo’n situatie voor, erken dan geen schuld en doe geen toezeggingen over eventuele vergoedingen van schade, maar laat dat aan de verzekeraar over.

Brand

Bel bij een brand in de woning of auto direct de brandweer via 112. Breng uzelf en andere in veiligheid!

Neem indien mogelijk zelf alvast de (blus)maatregelen die nodig zijn om verdere schade te voorkomen. Let echter zeer goed op dat u daarbij géén persoonlijke risico’s neemt!

Bij een grote brand in uw woning waarschuwt de brandweer automatisch de stichting Salvage.

Die stuurt binnen enkele uren iemand om dringende zaken met en voor u te regelen. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van niet beschadigde zaken of het schoonmaken van zaken die aangetast zijn door rook en bluswater. Daarnaast regelt Salvage eventueel ook een hotel voor u en uw gezinsleden als thuis slapen niet meer mogelijk is.

Diefstal

Waarschuw bij (vermoeden van) diefstal direct de politie.

U ontvangt dan een schriftelijk bewijs van aangifte, dat u moet meesturen bij de schademelding.

Verander na diefstal niets aan de situatie zoals u die heeft aangetroffen. Wacht kalm totdat de politie is geweest en onderzoek heeft verricht.

Indien er sprake is geweest van verlies, diefstal of vermissing tijdens een reis dan dient u direct aangifte te doen bij de plaatselijke politie.

In uitzonderlijke gevallen accepteren de verzekeraars dergelijke schadeclaims ook op basis van een aangifte bij de reisleiding of –organisatie waarbij men de res geboekt heeft. Dit geldt ook bij afdeling bagage afhandeling, appartement- en hotel eigenaren. In al deze gevallen dient er een originele schriftelijk opgemaakte aangifte overlegd te worden.

Als u uw bankpas en of creditcard door een dergelijk voorval kwijt raakt zorg dan meteen voor een blokkade via uw bankinstelling.

Bij diefstal uit de auto dienen er altijd sporen van braak te zijn aan de auto.

Bij volledige diefstal van het voertuig zal een wachttermijn van 30 dagen in acht genomen worden op de uitkering.

Meld uw gestolen auto ook meteen bij Stichting vermiste autoregister, telefoon (055) 577 78 88.

Schadebeperking / Noodvoorziening

Zonder persoonlijke risico’s te nemen zijn er situaties te bedenken waarin u schadebeperkend dient op te treden om erger te voorkomen.

Een aantal voorbeelden treft u hieronder aan.

Het afsluiten en afdoppen van een gesprongen waterleiding.

Een noodruit voorziening treffen bij ruitbreuk aan de woning.

Defect geraakte sloten vervangen na braakschade aan auto of woning.

Preventie

Verzekeraars weten uw preventieve maatregelen te waarderen te meer omdat u dit doet in uw eigen belang en voor uw veiligheid. Simpelweg kan dit al gebeuren door een rookmelder op iedere verdiepingsvloer aan te brengen. Onderstaand treft u nog wat algemene preventiemaatregelen aan:

 • Borg beveiliging voor uw woning
 • Politie Keurmerk Veilig Wonen
 • SKG sloten
 • Blusdeken
 • Beveiligingsverlichting
 • SCM/TNO auto-alarm klasse 1t/m 5
 • Disselslot voor uw aanhanger of caravan
 • Laat géén kostbare spullen achter in de auto
 • Waterslot op uw (af)wasmachine
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top